O Firme

Referencie

Galéria

Kontakt

             

                 

 

                    Vo firme od jej vzniku pracujú výhradne bývalí pracovníci opráv armatúr centralizovanej údržby
                    JE Jaslovské Bohunice a jej dodávateľských organizácií s dlhoročnou praxou pri opravách armatúr.

                    Od svojho vzniku je činnosť firmy zameraná na opravy armatúr , prevažne v energetickej a
                    taplárenskej oblasti.

                    Doterajšie realizované akcie:
                     - opravy armatúr pre firmu SYNECTA a.s. Šaľa,.ako dodávateľa opravárenských prác pre SE, a.s.
                        v lokalitách Jaslovské Bohunice, Mochovce
                     - opravy armatúr pre firmu ROEZ,s.r.o.Levice, ako dodávateľa opravárenských prác pre SE, a.s.
                        v lokalitách Jaslovské Bohunice, Mochovce
                     - opravy armatúr pre firmu EURO PUMPS TECH s.r.o. Trnava ( Continental Púchov, RAJO

                       Bratislava, Slovnaft Bratislava, Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Jadrová vyraďovacia

                       spoločnosť J.Bohunice, Paroplynová elektráreň Bratislava, Pivovar Hurbanovo, Bytový podnik

                       Štúrovo...)
                     - opravy armatúr  energobloku v MONDI SCP, a.s. Ružomberok
                     - repasie vlnovcových ventilov a poistných ventilov pre spoločnosť CHEMCOMEX PRAHA, a.s.
                        pre dostavbu 3.a 4. bloku JE Mochovce
                     - opravy armatúr v paroplynovej elektrárni Slovintegra energy, s.r.o. Levice
                     - repasie armatúr a automatických plynotesných uzáverov pre ROEZ,s.r.o. Levice pre dostavbu
                        3. A 4. bloku JE Mochovce
                     - opravy armatúr pre firmu SWEDWOOD, s.r.o. Trnava