O Firme

Referencie

Galéria

Kontakt

             

                 

 

                    Firma BEAL, s.r.o.
                    sa zaoberá montážami, opravami a revíziami priemyselných armatúr, odvádzačov kondenzátu,

                    stavoznakov a skúšaním a nastavovaním poistných ventilov. Pri tejto činnosti využívajú jej

                    pracovníci dlhoročné skúsenosti z opráv armatúr najzložitejších typov v jadrových elektrárňach

                    a petrochemickom priemysle v Slovenskej republike.
 
                    Opravy armatúr sa vykonávajú priamo v mieste osadenia armatúry, bez jej celkovej demontáže

                    z trasy, čo má za následok skrátenie času samotného údržbárskeho zásahu. Zabrusovacie a

                    lapovacie stroje používané na opravy armatúr sú výrobkami firmy UNIGRIND.
 
                    Pomocné hydraulické zariadenia a kladkostroje sú výrobkami hlavne firiem ENERPAC,

                    INGERSOLL RAND a JUWEL.
 
                    Certifikáty a osvedčenia:
                      -certifikáty na opravy armatúr EDWARD, ROCKWELL, KSB, HERION, AVE, SEVERN-GLOCON,

                        SEMPELL, WELAND-TUXHORN, WOUTER-WITZEL, SCHROEDAHL...
                      -certifikáty pre používanie tesniacich materiálov CHESTERTON , FRENZELIT
                      -certifikáty na používanie brúsnych materiálov 3M
                      -certifikát o používaní a kalibrácií momentových kľúčov GEDORE
                      -osvedčenie Inšpektorátu bezpečnosti práce SR na opravy plynových zariadení pre médiá:

                        kyslík, dusík, vodík
                      -osvedčenie TI SR pre riadenie a realizáciu opráv tlakových systémov
                      -oprávnenie TI SR pre opravy vyhradených technických zariadení tlakových                     
                      -oprávnenie TI SR pre opravy bezpečnostných zariadení zabraňujúcich prekročeniu najvyššieho

                        pretlaku